Kat Malikleri Kurulu Toplantı Daveti

FİYAKA EVLERİ SANCAKTEPE

TOPLU YAPI BLOK KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ

                                                                                                                                                                                                                  26.12.2012

Sayın Blok Kat Maliki;

             634 sayılı KMK’u Site Yönetim planı II.Bölüm  A-8.a-b) maddesine göre Olağanüstü Blok Kat Malikleri Kurulu, 20.01.2013 Pazar günü, Fiyaka Evleri Sancaktepe Kemal Türkler Mah. Ziverbey Sok. No.48’ deki Sosyal Tesislerde Saat 11:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere (tek oturum) toplanacaktır.

             Çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 27.01.2013 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın öngörülen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

             Gündem maddesi olarak Site Yönetim Planı’nda değişiklik de öngörülmekte ve bunun yapılabilmesi için, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince Kat Malikleri’nin 4/5 çoğunluk onayı zorunluluğu gerektiğinden toplantıya mutlaka katılmanızı rica ederiz. Katılamamanız durumunda, aşağıdaki vekaleti imzalayarak yetkilendirdiğiniz vekiliniz aracılığı temsil edilebilirsiniz. Ayrıca Site Yönetim Planı’nda yapılmasını öngördüğünüz maddeleri de yazılı olarak Blok Temsilcinize verebilir, değişiklik öngördüğünüz talebinizin taslak çalışmaları sırasında görüşülmesini sağlayabilirsiniz.

            Yönetim Kurulu 2012 Yılı Faaliyet Raporu özet olarak ekte bilgilerinize sunulmuştur.

            Teşriflerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla  Ali İlhan ERENOĞLU
Fiyaka Evleri Sancaktepe Yöneticiliği
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM

 
  1. Açılış ve yoklama

  2. Divan Kurulunun seçimi ve divan kuruluna toplantı tutanağını imzalaması ve bununla yetinilmesi konusunda yetki verilmesi için oylanması,

  3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması, Toplantı içeriği, iskan, bireysel iski aboneliği, jeneratör revizyon çalışmaları, dernek, site alt yapı sorunları konularında bilgiler sunulması,

  4. Site Yönetim Planı’nda değiştirilmesi öngörülen maddelerin görüşülmesi,

  5. Toplu Yapı Blok Temsilcilerinin yedekleri ile birlikte oylanarak seçilmeleri,

  6. Site Yönetim Kurulu’nun yedekleri ile birlikte oylanarak seçilmeleri,

  7. Site Denetçileri’nin yedekleri ile birlikte oylanarak seçilmeleri,

  8. Kabul edildiği takdirde yeni Site Yönetim Planı’nın Tapu’ya tescil edilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı’na yetki verilmesinin oylanması,

  9. 2013 İşletme Bütçesi ve 2013 Yatırım Bütçesi’nin oluşturulması için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na yetki verilmesinin oylanması,

  10. Dilek ve Temenniler ile kapanış

………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                      VEKALETNAME

 

FİYAKA EVLERİ SANCAKTEPE

TOPLU YAPI BLOK KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

 

Sancaktepe Fiyaka Evlerinin 20.01.2013/27.01.2013 günü saat 11:00’da Fiyaka Evleri Sancaktepe Sosyal Tesislerde yapılacak olan, Olağanüstü Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu toplantısında beni temsil etmeye ve oylamalara katılmaya Sayın…………………………………………’ı vekil tayin ettim.

Saygılarımla.

 

Vekil Eden      :                                                                                 Tarih:

 

Blok Daire No:                                                                                 İmza:

 

 

 

 

 

 

blank